Såhär gör du

Det är några saker att tänka på för den som ska starta sin egen småskaliga elproduktion. All utrustning ska vara kontrollerad och godkänd och installation ska ske av behörig och utbildad elinstallatör.

Förberedelser

För att koppla in en produktionskälla i vårt nät krävs ett tillstånd. Det första du behöver göra är att kontakta en elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. 

Innan du köper utrustning för att producera egen el är det viktigt att den är kontrollerad och uppfyller aktuella krav. Även tillhörande skyddsutrustning ska vara kontrollerad och godkänd. Här följer vi Energiföretagen Sveriges restriktioner. Det är också viktigt att överväga placering av produktionskällan och se till vilka förutsättningar som finns. Solpaneler gör självklart mest nytta där de är som mest exponerade av solen, och så vidare.

Installation av utrustning

Inom kort kommer du troligtvis att kunna köpa apparater för närproducerad el i teknikaffärer och möbelvaruhus, men redan idag säljs och används produkter runt om i landet. Det finns bland annat möjlighet att köpa vindturbiner och solceller med tillhörande växelriktare som omvandlar strömmen från din produktionskälla till vanlig 230 volts hushållsel och som därför i princip kan pluggas in i det vanliga eluttaget. Av elsäkerhetsskäl är detta dock inte tillåtet och därför kan du inte, när du fått tag i en godkänd utrustning, plugga in den i ditt eluttag. Istället ska du kontakta en behörig elinstallatör som monterar en ny, fast anslutning som går till den egna elcentralen.  

Ny elmätare

När produktionsutrustningen är på plats behöver du också en ny mätare som kan mäta både den el du använder och den el din anläggning producerar. Den nya mätaren tillhandahålls och installeras kostnadsfritt av oss för kunder i vårt nät. 

Eventuellt bygglov

I vissa fall krävs bygglov för att installera produktionskällan, exempelvis om det rör sig om ett mindre vindkraftverk. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att ta reda på vad som gäller för dig.