Fördelar med egenproducerad el

Elbranschen, allmänheten och regeringen verkar ense om att småskalig egenproduktion är värt att satsa på - med andra ord finns det goda framtidsutsikter för dig som vill producera egen el!

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd för solceller som täcker upp till 35 procent av kostnaderna för såväl privatpersoner som organisationer och företag. Detta innebär en stor ekonomisk lättnad för dem som vill investera i egen solenergi.

Sedan april 2010 tas det inte längre ut någon elnätsavgift för småskalig inmatning på elnätet. Det innebär att du inte behöver betala för att överskottet av den el du producerar matas ut i elnätet.

Framtiden

Vår branschorganisationen Energiföretagen Sverige arbetar för att producenter av egen el ska få undantag från regeln om timvis mätning som i nuläget gäller all elproduktion. Så småningom kommer regelverket troligtvis att förändras så att småskaliga elproducenter kan få betalt för den el de tillför nätet. I dagsläget är den största vinsten du gör som producent av småskalig förnyelsebar energi den du gör för miljön och för att minska dina elkostnader.