Att tänka på

Här följer några punkter med saker att tänka på för dig som ska producera egen el.

  • Säkringsabonnemanget får vara högst 100 A (maxeffekt 63 kW) och uttag av el och produktion av el ska ske via samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Produktionen ska ske med förnyelsebara energikällor som sol, vind eller vatten.
  • Installationen ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer och följa Karlstads El- och Stadsnäts anvisningar som är satta efter Energiföretagen Sveriges ramar.
  • Produktionen ska vara för eget bruk.
  • Ersättning för inmatad energi utgår för maximalt lika mycket energi som tagits ut från nätet under kalenderåret.
  • På grund av skattemässiga skäl får inte ersättningen överstiga 30 000 kronor/år.