Vill du producera egen el?

Att starta sin egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, är en långsiktig investering som betalar sig i längden. Dessutom bidrar du som egenproducent till ett hållbart klimat och en bättre miljö.

Genom att installera en vindsnurra eller solpanel kan du producera din egen el. Denna el matas in i ditt hushåll och används precis som den el du normalt köper av ditt elhandelsföretag. Ditt elhandelsföretag täcker upp med den el du behöver när din egen produktion inte räcker till.  De dagar det blåser kraftigt kan din vindsnurra ersätta den el du vanligtvis köper från ditt elhandelsbolag och har du solpaneler installerade kan du bli självförsörjande de timmar solen skiner.

Mottagningsplikt

Den elhandlare som du är kund hos har enligt lag mottagningsplikt för din elproduktion. Det innebär att om du inte har ingått ett avtal med ett elhandelsföretag om att sälja din el, måste det elhandelsföretag som har elleveransen till dig ta emot den el du matar in på nätet.

Precis som när du köper din el, kan du ingå avtal med vilket elhandelsföretag som helst.

Nätnyttan

Vi ersätter våra mikroproducenter med 1 öre per inmatad kW för den nytta den inmatade elen gör i vårt nät.

Skattereduktion för mikroproducenter

I juli 2014 infördes en ny regel som innebär att man kommer kunna få skattereduktion för den el man säljer. Avdraget blir två gånger aktuell energiskatt, det vill säga cirka 60 öre/kWh. Regeln gäller för max 100 A huvudsäkring och för en försäljning på max 30000 kWh/år. Regeln gäller även att du under ett år inte får producera mer el än du använder. För mer information kan du vända dig till Skatteverket.