Vilka elarbeten får jag göra själv?

Förutsättningen för att du får göra elarbeten själv är att du har så kallad nödvändig kännedom.

Elarbeten du FÅR göra själv

Obs! Se till så att elen är frånkopplad innan du gör något av nedanstående.

  • Byta trasig propp och säkring.
  • Byta glödlampor.
  • Montera skarvsladdar.
  • Reparera och byta delar i trasiga skarv- och apparatssladdar.
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (max 10 A).
  • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.

Elarbeten du INTE får göra själv

Elarbeten som endast får utföras av elinstallatör som är godkänd av Elsäkerhetsverket:

  • All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag och kopplingsutrustningar.
  • Fast anslutning av eller losskoppling av fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning såsom industrimaskin, lyft- och transportanordning.
  • Utförande, ändring eller reparation av tillfällig anläggning där arbetet kräver verktyg.
  • Golvvärme (Obs! Alla elinstallatörer kopplar inte in det andra har installerat).

Känner du dig osäker på något kan du alltid besöka Elsäkerhetsverkets hemsida.