Enkät om effektavgiften

Hej! Fyll i dina svar nedan, undersökningen tar bara någon minut. Stort tack för din hjälp!

Syfte med enkäten

För några år sedan gjorde vi om vår elnätsavgift så att den baseras på våra kunders effektuttag i stället för säkringsstorlek. Vi har under åren fått en del frågor och vi vill nu ta reda på vad du tycker - både så att vi kan bli bättre och så att våra kunder kan få en bättre förståelse och ökad kunskap.

Observera att enketen främst vänder sig till dig som är elnätskund hos oss och har effektavgift (gäller alltså inte lägenheter, till exempel). Men, även om du inte är kund hos oss är du välkommen att dela med dig av dina åsikter!

Var med och tävla om presentkort på Centrum Karlstad!

I samband med undersökningen lottar vi ut presentkort på Centrum Karlstad till tre vinnare. Presentkorten har ett värde på 400 kr vardera. Läs mer om presentkortet här. Glöm inte att bocka i längre ner i enkäten att du vill vara med och tävla! Vi drar vinnarna under vecka 34 och kontaktar dem kort därefter.

Är du elnätskund hos oss på Karlstads El- och Stadsnät?
Vet du vad effektavgiften innebär?
Förstår du skillnaden mellan effektavgiften och det gamla debiteringssättet som vi hade fram till 2016?
Vet du hur du ska agera för att hålla nere din effekt och dina kostnader?
Tycker du att du fått tillräckligt med information om effektavgiften?
Hur har du fått information om effektavgiften? Du kan ange flera svar än ett.

Får vi kontakta dig om vi skulle vilja ställa följdfrågor?
Vill du vara med i utlottningen av presentkort på Centrum Karlstad?
För att vi ska kunna kontakta dig och/eller för att du ska kunna delta i utlottningen av presentkort behöver du fylla i dina kontaktuppgifter nedan. Vill du inte bli kontaktad eller delta i utlottningen kan du lämna kontaktfälten tomma.
Personuppgifter
*Vi kommer enbart att lagra dina personuppgifter i samband med denna enkät för att antingen kunna kontakta dig och ställa uppföljande frågor och/eller för att meddela dig eventuell vinst i utlottningen.