Elpriskompensation

Under vintern 2021-2022 ökade elpriserna kraftigt och slog hårt mot många privatkunder. Därför har regeringen beslutat om att betala ut elpriskompensation - och här har vi samlat allt vi vet.

Vad händer just nu? 

Elpriskompensationen betalades ut med start i maj, som avdrag på din elnätsfaktura som kom i juni. Du som är berättigad ersättningen har också fått hem ett brev med hur mycket du kommer att få tillbaka totalt. 

Elkompensation för mars

Kompensationen för mars månad avser hushåll i elområdena 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. Stödet är utformat som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad. Kompensationen betalas ut som avdrag på septemberfakturan. 

 Källa: https://regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

När betalas kompensationen ut? 

Avdragen skedde på junifakturan. Om stödet är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp kvar, som kommer dras från nästkommande fakturor tills dess att allt stöd är utbetalt. 

ELKOMPENSATION FÖR MARS

De kunder som berörs av marskompensationen kommer få sin kompensation med start på septemberfakturan. Om stödet är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp kvar, som kommer dras från nästkommande fakturor tills dess att allt stöd är utbetalt. 

Hur betalas kompensationen ut?

När det är dags för kompensationen att betalas ut kommer detta ske automatisk genom avdrag på din elnätsfaktura. Du behöver alltså inte ansöka om kompensationen, utan det sköter vi! Det spelar ingen roll om du har rörligt eller fast pris. Kompensationen betalas inte ut som en klumpsumma. 

Elpriskompensationen kommer baseras på hur stor elanvändning hushållet hade varje månad.

Behöver jag göra någonting?

Nej - du behöver inte göra någonting för att få den kompensation du har rätt till, utan det kommer ske automatisk. 

Läs mer

Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen

Regeringen: Kompensation för höga elpriser