Bra att veta vid strömavbrott

De flesta strömavbrotten orsakas av fel i hemmets eller arbetsplatsens elanläggning. Kontrollera därför alltid din egen anläggning innan du felanmäler.

Kolla upp detta

  • Om du har en jordfelsbrytare, har den löst ut? Om den har det är felet hemma hos dig. Kontrollera elektriska apparater såsom köksmaskiner och liknande.

  • Har någon säkring löst ut? Se över ditt elanvändande i det rum som säkringen går till. Byt därefter ut den trasiga säkringen mot en ny alternativt ställ tillbaka säkringsbrytaren i elcentralen till ursprungsläget.

Efter strömavbrott

Om något blivit förstört eller skadat vid ett strömavbrott vill vi uppmana dig att kontakta ditt försäkringsbolag, läsa igenom villkoren och sedan göra en ansökan om avbrottsersättning till oss. Mejla in din ansökan till kundservice.elnat@karlstad.se, vänligen inkludera följande information i din ansökan:

  • Namn
  • Adress (inkl. anläggningsadress om den är annorlunda)
  • Anläggningsnummer
  • Kundnummer
  • Person-/organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter