Kom ihåg att välja elhandelsföretag

Det är enkelt att byta elhandlare, men vilket elnätsbolag du har beror på var du bor och du kan därför inte byta elnätsbolag.

Om du väljer att inte teckna ett avtal med ett elhandelsföretag anvisar vi som nätägare dig till den leverantör vi samarbetar med, i vårt fall Karlstads Energi.

Du får då ett tillsvidareprisavtal som inte är bundet i tiden och kan därför förändras (det ändras dock inte lika ofta som ett rörligt elpris). Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste detta (enligt Allmänna avtalsvillkoren) meddelas 15 dagar innan. Tillsvidareprisavtalen är dock sällan det avtal som är förmånligast för dig som kund, oavsett leverantör.

Byta elhandelsföretag

Ta kontakt med den elhandlare du vill byta till som i sin tur informerar oss om bytet. Det är viktigt att du ser till att avtalet med din nuvarande leverantör blir uppsagt. 

Tänk på:

  • Det ska vara samma person som står på elnätsavtalet som tecknar elhandelsavtal (Ellagen 8 kap 6 §).
  • Kontrollera först om du har ett tidsbundet elhandelsavtal som du måste säga upp innan du tecknar nytt avtal. Om du bryter ett avtal under avtalstiden riskerar du att få betala en straffavgift.

Ditt nya elhandelsföretag behöver följande uppgifter:

  • Personnummer.
  • Namn, adress och telefonnummer.
  • Den dag då du vill att ditt nya avtal ska börja gälla.
  • Anläggningsid och områdesid (uppgifterna finns på elnätsfakturan).