Kom ihåg att välja elhandelsföretag

Det är enkelt att byta elhandlare, men vilket elnätsbolag du är kund hos beror på var du bor och du kan därför inte byta.

Om du väljer att inte teckna ett avtal med ett elhandelsföretag anvisar vi som nätägare dig till den leverantör vi samarbetar med, i vårt fall Karlstads Energi. Du får då ett tillsvidareprisavtal som inte är bundet i tiden och kan därför förändras. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste detta meddelas minst 15 dagar i förväg. Tillsvidareprisavtalen är dock sällan det avtal som är förmånligast för dig som kund, oavsett leverantör. Därför är det klokt att göra ett aktivt val av elhandlare.

Byta elhandlare

Ta kontakt med den elhandlare du vill byta till för att teckna avtal. De informerar sedan oss om bytet. Det är viktigt att du ser till att avtalet med din nuvarande leverantör blir uppsagt. 

Tänk på:

  • Kontrollera först om du har ett tidsbundet elhandelsavtal som du måste säga upp innan du tecknar nytt avtal. Om du bryter ett avtal under avtalstiden riskerar du att få betala en straffavgift.
  • Det ska vara samma person som står på elnätsavtalet som tecknar elhandelsavtal (Ellagen 8 kap 6 §).

Ditt nya elhandelsföretag behöver följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då du vill att ditt nya avtal ska börja gälla
  • Anläggningsid och områdesid (uppgifterna finns på elnätsfakturan)