Timmätning - få koll på din elanvändning

Alla våra kunder kan få timmätning. Allt som behövs är ett avtal som innefattar timmätning som du ingår tillsammans med en elhandlare.

På Karlstads El- och Stadsnät är vi positiva till timmätning eftersom du som kund får ett verktyg som ger dig ökad valfrihet och större möjlighet att påverka din elanvändning. 

Kontakta en elhandlare

För att kunna ta del av timmätningen krävs det att du har ett avtal med en elhandlare där avtalet innefattar timmätning. 
Elhandlaren tar sedan kontakt med oss och vi i vår tur ser till att dina timvärden rapporteras.

Påverka din elanvändning

Om du har ett avtal med en elhandlare som innebär att du helt eller delvis debiteras utifrån din elanvändning per timme kan du med enkla medel styra din användning till tider på dygnet när elpriset är som lägst.