Elnätsavgiften 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller följande elnätsavgifter för kunder hos Karlstads El- och Stadsnät.

Samtliga priser nedan anges inklusive moms, bortsett från priserna för NLE och NHE som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift

Överförings-avgift 

Effektavgift*

Högbelastnings-avgift** 

Lägenhet 

1 215 kr/år

42,88 öre/kWh

   

16-63A
(NLED)

1 350 kr/år

7,25 öre/kWh

 25,58 kr/kW, mån 59,63 kr/kW, mån

> 63A
(NLE)

4 810 kr/år (exkl. moms) 

5,80 öre/kWh (exkl. moms)

20,46 kr/kW, mån
(exkl. moms)

47,70 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund
(NHE) 

31 320 kr/år (exkl. moms)

3,70 öre/kWh (exkl. moms)

10,49 kr/kW, mån
(exkl. moms)

38,40 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Läs mer under Effektavgift.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

Varför höjer vi avgiften?

Läs mer om det genom att klicka här.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten numera läggs på din elnätsfaktura och i stället för på din elhandelsfaktura. Med andra ord kommer det inte bli någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Som privatkund behöver du inte göra någonting gällande skatteförändringen. På Skatteverkets hemsida finns mer information och detaljer att hämta. Till Skatteverkets hemsida.

Från och med 1 januari 2019 sker en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 43,38 öre per kWh (inkl. moms). Fram till och med 31 december 2018 ligger skatten på 41,38 öre per kWh (inkl. moms). Läs mer om skatten genom att klicka här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.