Elnätsavgiften 2019

Nedan kan du läsa om vilka elnätsavgifter som gällde under kalenderåret 2019.

Priserna nedan anges inklusive moms, bortsett från priserna för lågspänning effekt (>63A) samt högspänning effekt (högspänningskund) som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift

Överförings-avgift 

Effektavgift*

Högbelastnings-avgift** 

Lägenhet 

1 215 kr/år

42,88 öre/kWh

   

16-63A
(Lågspänning effekt direktmätning)

1 350 kr/år

7,25 öre/kWh

 25,58 kr/kW, mån 59,63 kr/kW, mån

> 63A
(Lågspänning effekt)

4 810 kr/år (exkl. moms) 

5,80 öre/kWh (exkl. moms)

20,46 kr/kW, mån
(exkl. moms)

47,70 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund
(Högspänning effekt) 

31 320 kr/år (exkl. moms)

3,70 öre/kWh (exkl. moms)

10,49 kr/kW, mån
(exkl. moms)

38,40 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Läs mer under Effektavgift.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten läggs till på din elnätsfaktura och tas bort från din elhandelsfaktura. Med andra ord kommer det inte bli någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Som privatkund behöver du inte göra någonting gällande skatteförändringen. På Skatteverkets hemsida finns mer information och detaljer att hämta.

Från och med 1 januari 2020 sker en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 44,13 öre per kWh (inkl. moms), en höjning med 0,75 öre per kWh. Läs mer om skatten genom att klicka här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.