Följ dina timvärden

På Mina sidor kan du följa din elanvändning och på så sätt vara med och påverka hur du använder dig av el och din elkostnad.

Mina sidor kan du följa din elanvändning timme för timme med cirka ett dygns eftersläpning. Det går också att se när din belastning är som högst kontra lägst så att du får en överblick av hur användningen varierar mellan olika timmar.

I filmen ser du hur du går tillväga på Mina sidor för att hamna rätt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.