Följ dina timvärden

På Mina sidor kan du följa din elanvändning och på så sätt vara med och påverka hur du använder dig av el och din elkostnad.

Mina sidor följer du din elanvändning timme för timme med cirka ett dygns eftersläpning. Det går också att se när belastningen är som högst såväl som lägst så att du får en överblick av hur användningen varierar mellan olika timmar. Det ger dig möjlighet att ha koll på din elanvändning som du då kan förändra om du skulle önska. Det i sin tur gör att du kan vara med och påverka din elkostnad.

Gör så här:

Besök Mina sidor och följ stegen i filmen nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.