Vad ingår i avgiften?

Avgiften du betalar är till för distribution, byggande, drift och underhåll av nätet, samt mätaravläsning och kundservice. Här förklarar vi vad avgiften består av.

  1. En fast avgift för bland annat administration, mätning, fakturering och kundservice. I avgiften ingår även myndighetsavgifter som nätövervakningsavgift till Energimyndigheten, elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket och elberedskapsavgift till Svenska kraftnät.

  2. En överföringsavgift, en rörlig avgift (öre/kWh), som beror på din energianvändning och som främst ska täcka kostnader för energiförluster i nätet.

  3. En effektavgift, också kallad effekttariff, som baseras på ditt effektuttag. Med effekttariffen debiteras en månadseffektsavgift (kr/kW, månad) för den timmen i månaden med högst snitteffekt. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året.

  4. En höglastavgift, som tillkommer under november till och med mars. Den är precis som effektavgiften baserad på det högsta timvärdet, men gäller enbart på vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 under angiven period. Högbelastningsavgiften (och effektavgiften) ska främst täcka kostnader för överliggande nät och kapacitetskostnader (investeringar, drift och underhåll av nätet).

OBS! För lägenhetskunder gäller enbart punkt ett och två.