Vad ingår i avgiften?

Avgiften du betalar är till för distribution, byggande, drift och underhåll av nätet, samt mätaravläsning och kundservice. Här förklarar vi vad avgiften består av.

  1. En fast avgift för bland annat mätning, insamling och drift av nätet. I den ingår också skatter och myndighetsavgifter som består av: nätövervakningsavgift till Energimyndigheten, elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet.

  2. En överföringsavgift (energiavgift), som är en rörlig avgift räknat i öre/kWh och den beror på din energianvändning.

  3. En effektavgift, också kallad effekttariff, som baseras på ditt effektuttag. Med effekttariffen debiteras en månadseffektsavgift (kr/kW, månad) för den timmen i månaden med högst snitteffekt. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året.

  4. En höglastavgift, som tillkommer under november till och med mars. Den är precis som effektavgiften baserad på det högsta timvärdet, men gäller enbart på vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 under angiven period.

OBS! För lägenhetskunder gäller enbart punkt ett och två.