Vad är en kilowattimme?

All elanvändning i din bostad mäts i enheten kilowattimme (kWh).

Varje elartikel är märkt med ett Wattal = Effekt (W).

Energimängd (kWh) = Effekt (W) x Tid (timmar/h).

1 kWh = 1000W använt i 1 timme.

Exempel: En dammsugare på 1000W som används 1 timme = 1 kWh eller en 40W glödlampa som lyser i 25 timmar = 1 kWh.