Prislista elarbeten

Vad kostar en tillfällig inkoppling? Och hur mycket kostar det när strömmen ska slås på till sommarstugan? Nedan hittar du en prislista för våra vanligaste elarbeten.

Typ av arbete

Pris inkl. moms

Kommentar

Bygginkoppling 16-63 A 4 375 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 18 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50 % av bygginkoppling.
Bygginkoppling 80-250 A 6 250 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 36 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50 % av bygginkoppling. 
Bygginkoppling två kablar eller fler 6 250 kr + 2 125 kr/kabel Tillfällig anslutning. Samma avtalsvillkor som ovan.
Snabb inkoppling 1 250 kr Extra avgift vid önskemål om bygginkoppling inom fem dagar från att ansökan skickades in. Gäller både 16-63 A samt 80-250 A.
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ord. arb.tid) 975 kr/inkoppling + 100 kr/dag  Ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00)
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ej ord. arb.tid) 1 125 kr/inkoppling + 100 kr/dag Ej ordinarie arbetstid (all övrig tid)
Utryckning vid fel i kundanläggning 1 250 kr/utryckning Ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00). Exempelvis att vi vid utryckning kan konstatera att felet ej är i vår del av anläggningen.
Utryckning vid fel i kundanläggning 1 500 kr/utryckning Ej ordinarie arbetstid  (all övrig tid).
Bomkörning 2 500 kr/utryckning När det inte är klart/förberett för inkoppling då vår personal kallats ut. Exempelvis vid mätaruppsättning och kundens anläggning inte är klar.
Avgrävd elkabel 3 500 kr + timpris enligt prislista nedan + material  Gäller oavsett om kabelvisning begärts eller inte.
Kabelvisning i vårt nät Kostnadsfritt 

Ordinarie arbetstid (07.00-16.00)

Stängning/öppning av mätare (till- resp. frånkoppling) 975 kr/tillfälle

Gäller även vid sommar-/kolonistugor ("sommarel"), stängning/öppning. Vid öppning av abonnemang som varit stängda i mer än 12 mån. ska anläggningen först besiktigas av auktoriserad elinstallatör samt anmälas i Elsmart.

Kontroll av elmätare (skickas till ackrediterad firma) 2 500 kr (om inget fel upptäcks på mätaren)

Om kund misstänker fel på elmätaren kan vi skicka den på test. Skulle inget fel hittas står kund för kostnaden. 

 

 

Övriga timpriser elmontör

Samtliga priser anges inklusive moms.

Ordinarie arbetstid 875 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 07.00-16.00
Ej ordinarie arbetstid 1 137,50 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 16.00-18.00
Kvalificerad övertid 1 400 kr/påbörjad timme All övrig tid