Prislista elarbeten

Vad kostar en tillfällig inkoppling? Och hur mycket kostar det när strömmen ska slås på till sommarstugan? Nedan hittar du en prislista för våra vanligaste elarbeten.

Typ av arbete

Pris inkl. moms

Kommentar

Bygginkoppling 16-63 A 4 525 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 18 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling.
Bygginkoppling 80-250 A 6 475 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 36 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling. 
Bygginkoppling två kablar eller fler 6 475 kr + 2 200 kr/kabel Tillfällig anslutning. Samma avtalsvillkor som ovan.
Snabb inkoppling 1 300 kr Extra avgift vid önskemål om bygginkoppling inom fem dagar från att ansökan skickades in. Gäller både 16-63 A samt 80-250 A.
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ord. arb.tid) 1 025 kr/inkoppling + 125 kr/dag  Ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00)
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ej ord. arb.tid) 1 175 kr/inkoppling + 125 kr/dag Ej ordinarie arbetstid (all övrig tid)
Utryckning vid fel i kundanläggning (ord. arb.tid) 1 300 kr/utryckning Ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00). Exempelvis att vi vid utryckning kan konstatera att felet ej är i vår del av anläggningen.
Utryckning vid fel i kundanläggning (ej ord. arb.tid) 1 575 kr/utryckning Ej ordinarie arbetstid  (all övrig tid).
Bomkörning 2 600 kr/utryckning När det inte är klart/förberett för inkoppling då vår personal kallats ut. Exempelvis vid mätaruppsättning och kundens anläggning inte är klar.
Avgrävd elkabel 3 620 kr + timpris enligt prislista nedan + material Gäller oavsett om kabelvisning begärts eller inte.
Kabelvisning i vårt nät Kostnadsfritt 

Helgfri vardag kl. 07.00-16.00. Besök Ledningskollen för att begära en kabelvisning.

Stängning/öppning av mätare (till- resp. frånkoppling) 1 025 kr/tillfälle

Om du glömt att anmäla din flytt och den har hunnit stängas av kommer vi och hjälper dig sätta på den igen. Anmäler du din flytt efter klockan 15:00 kopplar vi in elen nästkommande vardag eller samma dag till en kostnad på 1025 kronor. Gäller även vid sommar-/kolonistugor ("sommarel"), stängning/öppning. Vid öppning av abonnemang som varit stängda i mer än 12 mån. ska anläggningen först besiktigas av auktoriserad elinstallatör samt anmälas via installatörswebben.

Kontroll av elmätare (skickas till ackrediterad firma) 2 600 kr (om inget fel upptäcks på mätaren)

Om kund misstänker fel på elmätaren kan vi skicka den på test. Skulle inget fel hittas står kund för kostnaden. 

 

 

Övriga timpriser elmontör

Samtliga priser anges inklusive moms.

Ordinarie arbetstid 925 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 07.00-16.00
Ej ordinarie arbetstid 1 200 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 16.00-18.00
Kvalificerad övertid 1 450 kr/påbörjad timme All övrig tid