Prislista elarbeten

Vad kostar en tillfällig inkoppling? Och hur mycket kostar det när strömmen ska slås på till sommarstugan? Nedan hittar du en prislista för våra vanligaste elarbeten. Prislistan gäller för 2023.

Typ av arbete

Pris inkl. moms

Kommentar

Bygginkoppling 16-63 A 4 700 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 18 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling.
Bygginkoppling 80-250 A 9 075 kr Tillfällig anslutning. Avtalstid 36 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling. 
Bygginkoppling två kablar eller fler

9 075 kr +2 300 kr/kabel

Tillfällig anslutning. Samma avtalsvillkor som ovan.
Snabb inkoppling 3 900 kr Extra avgift vid önskemål om bygginkoppling inom fem dagar från att ansökan skickades in. Gäller både 16-63 A samt 80-250 A.
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ord. arb.tid) 1 050 kr/inkoppling + 125 kr/dag  Ordinarie arbetstid (helgfri vardag 7-16). Anmälan ska ske senast tre arbetsdagar före inkopplingstillfället.
Tillfälliga inkopplingar - kassetter (ej ord. arb.tid) 1 225 kr/inkoppling + 125 kr/dag Ej ordinarie arbetstid (all övrig tid) eller om anmälan sker mindre än tre arbetsdagar före inkopplingstillfället.
Utryckning vid fel i kundanläggning (ord. arb.tid) 1 350 kr/utryckning Ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00). Exempelvis att vi vid utryckning kan konstatera att felet ej är i vår del av anläggningen.
Utryckning vid fel i kundanläggning (ej ord. arb.tid) 1 625 kr/utryckning Ej ordinarie arbetstid  (all övrig tid).
Bomkörning 2 700 kr/utryckning När det inte är klart/förberett för inkoppling då vår personal kallats ut. Exempelvis vid mätaruppsättning och kundens anläggning inte är klar.
Avgrävd elkabel 3 760 kr + timpris enligt prislista nedan + material Gäller oavsett om kabelvisning begärts eller inte.
Kabelvisning i vårt nät Kostnadsfritt 

Helgfri vardag kl. 07.00-16.00. Besök Ledningskollen för att begära en kabelvisning.

Stängning/öppning av mätare (till- resp. frånkoppling) 1 050 kr/tillfälle

Om du glömt att anmäla din flytt och den har hunnit stängas av kommer vi och hjälper dig sätta på den igen. Anmäler du din flytt efter klockan 15:00 kopplar vi in elen nästkommande vardag eller samma dag till en kostnad på 1050 kronor. Gäller även vid sommar-/kolonistugor ("sommarel"), stängning/öppning. Vid öppning av abonnemang som varit stängda i mer än 12 månader bör anläggningen först besiktigas av auktoriserad elinstallatör samt anmälas via installatörswebben.

Kontroll av elmätare (skickas till ackrediterad firma) 2 700 kr (om inget fel upptäcks på mätaren)

Om kund misstänker fel på elmätaren kan vi skicka den på test. Skulle inget fel hittas står kund för kostnaden. 

 

 

Övriga timpriser elmontör

Samtliga priser anges inklusive moms.

Ordinarie arbetstid 950 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 07.00-16.00
Ej ordinarie arbetstid 1 225 kr/påbörjad timme Helgfri vardag kl. 16.00-18.00
Kvalificerad övertid 1 525 kr/påbörjad timme All övrig tid