Vad är effektavgift?

Effektavgiften är baserad på din faktiska användning av elnätet och ger dig som kund större möjlighet att påverka din kostnad.

I filmen berättar vi mer om hur effektavgiften fungerar, varför den är bra för både dig och miljön samt vad du kan tänka på. Genom att klicka på Youtubelogotypen nere till höger när videon startat kan du se filmen på Youtube i stället, där du bland annat kan få upp den i helskärm om du vill det.

Mer om avgiften

Sedan 2013 har vi infört en ny elnätsavgift för olika kundgrupper, avgiften innehåller en effektdel som också kallas för effekttariff. Från 1 januari 2016 har samtliga kunder med säkringsstorlek 16-63A den nya avgiften. Effektdelen i avgiften beräknas på ditt effekttuttag. Effekttavgiften beror på hur du använder din energi och du kan därmed påverka den. 

Håll koll på din effekt!

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt blir effekten hög, har du däremot igång samma elapparater vid olika tidpunkter blir effekten lägre. Med effektavgiften debiteras en månadseffektsavgift (kr/kW, månad) för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året. Det tillkommer även en höglastsavgift, som beräknas på samma sätt som effektavgiften, men tas till skillnad från den bara ut under den tid på året då elnätet belastas som mest, det vill säga under november till och med mars, måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. 

Bilder föreställer en modell som visar vilka delar elnätsavgiften består av: fast avgift, elöverföring, effektdel och höglastdel.

Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.