Vad är effektavgift?

Effektavgiften är baserad på din faktiska användning av elnätet och ger dig som kund större möjlighet att påverka din kostnad.

Just nu får vi in många frågor om effektavgiften som är en del av elnätsavgiften (alltså den avgift du som kund betalar till oss som nätägare). Här nedan försöker vi reda ut vad effektavgiften egentligen är och hur den fungerar i praktiken! 

Vad är effektavgift och hur kan jag som kund påverka den? 

Elnätsavgiften består av tre delar (se nedan). Den del du som kund kan påverka allra mest är delen som kallas effektavgift.

  • Fast avgift: Den fasta avgiften är samma varje månad och beror på vilket avtal du tecknat med oss. Den varierar beroende på hur stor säkringsstorlek du har. 
  • Elöverföring: Den andra delen,  elöverföringsdelen,  fungerar som hyra för elnätet och bekostar underhåll av elnätet samt transporten av el från din elhandlare till din bostad. 
  • Effektavgift: Effektavgiften är den del av elnätsavgiften som du som kund kan påverka allra mest för att sänka dina elnätskostnader. Effektavgiften bestäms baserat på den timme i månaden som du använder som allra mest el. Genom att sprida ut din elanvändning, kan du alltså minska din effektavgift.  

    Till exempel: Du storstädar hemma. Du använder då dammsugare, tvättmaskin och diskmaskin samtidigt som du även ska laga mat i ugnen. Då använder du alltså väldigt många energiförbrukande maskiner på en och samma gång – och får därmed en väldigt hög effekttopp under denna timme. Om den här timmen blir den timme under månaden som du använder som mest energi blir det här timmen som din effektavgift beräknas på den månaden. Hade du istället fördelat användningen av maskinerna – genom att till exempel dammsuga först, sätta på diskmaskinen sen och dragit igång tvättmaskinen under natten – hade förbrukningen spridits ut över längre tid och du hade därmed inte fått en lika hög effekttopp.

  • Under vardagar på vinterhalvåret (november-mars) tillkommer en fjärde del på elnätskostnaderna. Den kallas höglastningsavgiften och läggs på effektavgiften. 

Varför har vi en effektavgift?

Vårt mål som nätägare är att sprida ut elanvändningen så mycket som möjligt för att minska belastningen på elnätet – och därmed få ett hållbart nät som kräver mindre underhållskostnader och därmed lägre priser för våra kunder. 

I filmen berättar vi mer om hur effektavgiften fungerar, varför den är bra för både dig och miljön samt vad du kan tänka på. Genom att klicka på Youtubelogotypen nere till höger när videon startat kan du se filmen på Youtube i stället, där du bland annat kan få upp den i helskärm om du vill det.

Mer om avgiften

Sedan 2013 har vi infört en ny elnätsavgift för olika kundgrupper, avgiften innehåller en effektdel som också kallas för effekttariff. Från 1 januari 2016 har samtliga kunder med säkringsstorlek 16-63A den nya avgiften. Effektdelen i avgiften beräknas på ditt effekttuttag. Effekttavgiften beror på hur du använder din energi och du kan därmed påverka den. 

Håll koll på din effekt!

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt blir effekten hög, har du däremot igång samma elapparater vid olika tidpunkter blir effekten lägre. Med effektavgiften debiteras en månadseffektsavgift (kr/kW, månad) för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året. Det tillkommer även en höglastsavgift, som beräknas på samma sätt som effektavgiften, men tas till skillnad från den bara ut under den tid på året då elnätet belastas som mest, det vill säga under november till och med mars, måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. 

Bilder föreställer en modell som visar vilka delar elnätsavgiften består av: fast avgift, elöverföring, effektdel och höglastdel.

Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.