Priser och tariffer

Från och med 1 januari 2018 gäller följande elnätsavgifter för kunder hos Karlstads El- och Stadsnät. Mer information hittar du även under de olika rubrikerna till höger på sidan.

Samtliga priser nedan anges inklusive moms, bortsett från priserna för NLE och NHE som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift

Överförings-avgift 

Effektavgift* 

Högbelastnings-avgift**

Lägenhet 

1 190 kr/år

42,13 öre/kWh

   

16-63A
(NLED)

1 325 kr/år

7,13 öre/kWh

 24,46 kr/kW, mån 58,50 kr/kW, mån

> 63A
(NLE)

4 730 kr/år (exkl. moms) 

5,70 öre/kWh (exkl. moms)

19,57 kr/kW, mån
(exkl. moms)

46,80 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund
(NHE) 

30 780 kr/år (exkl. moms)

3,60 öre/kWh (exkl. moms)

10,30 kr/kW, mån
(exkl. moms)

37,70 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst effekt. Läs mer under Effektavgift.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst effekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten läggs till på din elnätsfaktura och tas bort från din elhandelsfaktura. Med andra ord kommer det inte bli någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Som privatkund behöver du inte göra någonting gällande skatteförändringen. På Skatteverkets hemsida finns mer information och detaljer att hämta. Till Skatteverkets hemsida.

Från och med 1 januari 2019 sker en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 43,38 öre per kWh (inkl. moms). Fram till och med 31 december 2018 ligger skatten på 41,38 öre per kWh (inkl. moms). Läs mer om skatten genom att klicka här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.

För dig som har effektavgift

Titta gärna på filmen som förklarar mer om avgiften och läs mer under Effektavgift