ELNÄTSAVGIFTEN 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller följande elnätsavgifter för dig som är kund hos Karlstads El- och Stadsnät. Läs mer om anledningen till höjningarna längre ner på sidan.

Här kan du se 2022 års prislista.

Priserna i tabellen anges inklusive moms, bortsett från priserna för lågspänning effekt (>63A) samt högspänning effekt (högspänningskund) som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

MÄTARSÄKRING

FAST AVGIFT

ÖVERFÖRINGS-AVGIFT 

EFFEKTAVGIFT*

HÖGBELASTNINGS-AVGIFT** 

Lägenhet 

1 288 kr/år

50,75 öre/kWh

   

16-63A (Lågspänning effekt direktmätning)

1 463 kr/år

8,44 öre/kWh

33,80 kr/kW, mån 66,00 kr/kW, mån

> 63A (Lågspänning effekt)

5 185 kr/år (exkl. moms) 

6,75 öre/kWh (exkl. moms)

27,04 kr/kW, mån
(exkl. moms)

52,80 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund 
(Högspänning effekt) 

33 720 kr/år (exkl. moms)

4,30 öre/kWh (exkl. moms)

13,36 kr/kW, mån
(exkl. moms)

42,09 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Du kan läsa mer om effektavgiften här.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten numera ligger på din elnätsfaktura och har tagits bort från din elhandelsfaktura. Med andra ord blir det inte någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Från och med 1 januari 2023 sker även en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 49,0 öre per kWh (inkl. moms),  en höjning med 4 öre/ kWh. Du kan läsa mer om energiskatten här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.

VARFÖR HÖJS PRISERNA?

Som elnätsbolag får vi inte höja elnätsavgiften hur vi vill. Eventuella höjningar regleras och godkänns av statens Energimarknadsinspektion (Ei).

När el transporteras genom elnätet från producenten till dig som slutkund, försvinner det alltid en viss mängd el. Detta kallas nät- eller överföringsförluster och är något som alltid varit inräknat som en del av din elnätsavgift. I och med ökade elpriser blir även kostnaderna för överföringsförlusterna högre, vilket leder till höjda elnätsavgifter. Dessa kostnader bedöms av Ei som opåverkbara kostnader och får överföras direkt till kund.

En stor del av överföringsförlusterna sker i stamnätet, vilket ägs av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts ökade kostnader överförs på Ellevio som äger regionnätet. Dessa kostnader överförs i sin tur på oss, Karlstads El- och Stadsnät, som äger lokalnätet här i Karlstad och det är detta som sedan syns som en ökad nätavgift på din faktura. De ökade intäkterna vi får in genom att höja priset går direkt till att täcka de ökade kostnaderna. De ökade kostnaderna är alltså ingenting vi som elnätbolag tjänar på.