Priser och tariffer

Från och med 1 januari 2020 gäller följande elnätsavgifter för dig som är kund hos Karlstads El- och Stadsnät. Mer information hittar du även i menyn.

Priserna i tabellen anges inklusive moms, bortsett från priserna för lågspänning effekt (>63A) samt högspänning effekt (högspänningskund) som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift

Överförings-avgift 

Effektavgift* 

Högbelastnings-avgift**

Lägenhet 

1 206,25 kr/år

42,88 öre/kWh

   

16-63A
(Lågspänning effekt direktmätning)

1 350 kr/år

7,38 öre/kWh

 26,86 kr/kW, mån 59,63 kr/kW, mån

> 63A
(Lågspänning effekt)

4 810 kr/år (exkl. moms) 

5,90 öre/kWh (exkl. moms)

21,49 kr/kW, mån
(exkl. moms)

47,70 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund
(Högspänning effekt) 

31 320 kr/år (exkl. moms)

3,80 öre/kWh (exkl. moms)

11,02 kr/kW, mån
(exkl. moms)

38,40 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst medeleffekt. Du kan läsa mer om effektavgiften här.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst effekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten läggs till på din elnätsfaktura och tas bort från din elhandelsfaktura. Med andra ord kommer det inte bli någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Som privatkund behöver du inte göra någonting gällande skatteförändringen. Läs mer om energiskatten på Skatteverkets hemsida.

Från och med 1 januari 2020 sker en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 44,13 öre per kWh (inkl. moms), en höjning med 0,75 öre per kWh. Du kan läsa mer om energiskatten här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.