Priser och tariffer

Följande elnätsavgifter gäller för dig som är kund hos Karlstads El- och Stadsnät under 2022. Priserna för 2023 hittar du i menyn till vänster.

Priserna i tabellen anges inklusive moms, bortsett från priserna för lågspänning effekt (>63A) samt högspänning effekt (högspänningskund) som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

MÄTARSÄKRING

FAST AVGIFT

ÖVERFÖRINGS-AVGIFT 

EFFEKTAVGIFT*

HÖGBELASTNINGS-AVGIFT** 

Lägenhet 

1 225 kr/år

45,69 öre/kWh

   

16-63A (Lågspänning effekt direktmätning)

1 388 kr/år

7,56 öre/kWh

29,39 kr/kW, mån 61,39 kr/kW, mån

> 63A (Lågspänning effekt)

4 935 kr/år (exkl. moms) 

6,05 öre/kWh (exkl. moms)

23,51 kr/kW, mån
(exkl. moms)

49,11 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund 
(Högspänning effekt) 

32 110 kr/år (exkl. moms)

3,85 öre/kWh (exkl. moms)

11,61 kr/kW, mån
(exkl. moms)

39,15 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt. Du kan läsa mer om effektavgiften här.

**Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar för den heltimme (klocktimme) i månaden med högst medeleffekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

ENERGISKATTEN

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din nätägare. Flytten innebär att energiskatten numera ligger på din elnätsfaktura och har tagits bort från din elhandelsfaktura. Med andra ord blir det inte någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Från och med 1 januari 2022 sker en höjning av energiskatten. Skatten höjs till 45,0 öre per kWh (inkl. moms), en höjning med 0,50 öre per kWh. Du kan läsa mer om energiskatten här. Kapitel 11 berör skatten på elektrisk kraft.