Kabel-/ledningsvisning

Ska du eller ditt företag göra ett schakt- eller markarbete? Se till så att du har koll på ledningarna innan du sätter igång!

Behöver du en ledningsanvisning? Gå in på Ledningskollen och följ anvisningarna för att begära ledningsanvisning. Då kommer samtliga ledningsägare i området där du begärt utsättning att få din begäran och kan hantera utsättningen så att kablar inte skadas. Att ta hjälp av Ledningskollen är helt kostnadsfritt och funkar både för privatpersoner och professionella grävare!

Eventuella övriga funderingar kring ledningsanvisning besvaras av Geomatikk som utför ledningsanvisningen åt oss. Kontakta dem via ledningsanvisning@geomatikk.se eller på 026-123 500.

För att du ska vara säker på att få ledningsanvisning i tid - begär anvisning minst en vecka före igångsättning.

Rör det större områden eller sträckor är vi tacksamma för om du kan föranmäla kommande utsättningar för att korta ned tider.

Varför ledningsanvisning?

I genomsnitt skadas en ledning i timmen dygnet runt i Sverige vilket kostar 400 miljoner kronor att reparera. Många av dessa ledningar skadas pga bristande information och okunskap.

Utöver det finns det tre väldigt goda skäl till varför du alltid ska begära ut en kabel-/ledningsanvisning innan påbörjat grävarbete:

 1. Du kan riskera din egen säkerhet. Har du otur och sätter spaden eller grävskopan i fel ledning kan det vara förenat med livsfara!
 2. Du kan förstöra för andra. Genom att gräva av en eller flera kablar kan du se till så att både bostäder och företag blir strömlösa eller utan kommunikation - helt i onödan. 
 3. Du kan bli betalningsskyldig. Om du gräver av någon el- eller fiberkabel utan att ha begärt ut en kabel-/ledningsanvisning är du ytterst ansvarig och får stå för de oftast höga kostnader som det innebär att åtgärda felet.

Att tänka på

 • Flyttning av kabel får endast utföras av vår personal eller efter våra anvisningar. 

 • En kabelvisning är giltig i en månad. Det gäller oavsett om visningen är i form av en översänd karta eller utsatt på plats.

 • Tänk på att du får betala ersättning om du skadar en kabel utan att vi medverkat med kartunderlag eller visning.
 • Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk ska utföras med största försiktighet.

 • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter Karlstads El- och Stadsnäts anvisningar. 

TIDER FÖR LEDNINGSANVISNING

Kabelvisningen är kostnadsfri helgfria vardagar klockan 7.30-16.00. Övrig tid tas en avgift ut.

Gäller det en akut visning - vid till exempel olycka, vattenläcka, översvämning eller liknande - kan du nå Geomatikk dygnet runt årets alla dagar på 026-123 500. För akuta visningar tas en avgift ut.

Vid konstaterad eller misstänkt kabelskada

 • Om personskada uppstått - larma 112!

 • Kontakta oss genast på 054-540 74 00.

 • Stanna kvar och bevaka så att ingen går nära kabeln.

OBS! En skadad kabel kan vara livsfarlig, rör den inte och gå inte nära!  Även telekablar kan orsaka personskada.