Kabelvisning

Om du planerar schaktnings-, sprängnings-, eller markundersökningsarbeten bör du alltid kontakta oss innan du sätter igång. Vi informerar dig gärna om var våra elkablar är placerade. Allt för att minska risken för både kabel- och personskador.

Behöver du en kabelvisning? Gå in på Ledningskollen eller kontakta oss på 054-540 74 00. För att du ska vara säker på att få kablarna utsatta i tid - begär kabelvisning minst en vecka före igångsättning. 

Tider för kabelvisning

Kabelvisningen är kostnadsfri måndag-fredag klockan 8.00-16.00. Övrig tid tas en avgift ut.

Gäller det en akut visning - vid till exempel olycka, vattenläcka, översvämning eller liknande - kan du nå oss dygnet runt under årets alla dagar på 054-540 74 00 

Att tänka på:

  • Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk ska utföras med största försiktighet. En meter på vardera sida om anvisat ledningsstråk ska grävas för hand. 
  • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter Karlstads El- och Stadsnäts anvisningar. 
  • Flyttning av kabel får endast utföras av vår personal eller efter våra anvisningar. 
  • En kabelvisning är giltig i en månad. Det gäller oavsett om visningen är i form av en översänd karta eller utsatt på plats.
  • Tänk på att du får betala ersättning om du skadar en kabel utan att vi medverkat med kartunderlag eller visning.

Vid konstaterad eller misstänkt skada:

• Kontakta oss genast på 054-540 74 00.
• Stanna kvar och bevaka så att ingen går nära kabeln.
• Om personskada uppstått - larma 112.

OBS! En skadad kabel kan vara livsfarlig, rör den inte och gå inte nära! Även telekablar kan orsaka personskada.