Kabel-/ledningsvisning

Om du planerar schaktnings-, sprängnings-, eller markundersökningsarbeten bör du alltid kontakta oss innan du sätter igång. Vi informerar dig gärna om var våra elkablar är placerade. Allt för att minska risken för både kabel- och personskador.

Behöver du en ledningsanvisning? Gå in på Ledningskollen och följ anvisningarna för att begära ledningsanvisning. Då kommer samtliga ledningsägare i området där du begärt utsättning att få din begäran och kan hantera utsättningen så att kablar inte skadas. Eventuella övriga funderingar kring ledningsanvisning besvaras av Geomatikk som utför ledningsanvisningen åt oss. Kontakta dem via ledningsanvisning@geomatikk.se eller på 026-123 500.

För att du ska vara säker på att få ledningsanvisning i tid - begär anvisning minst en vecka före igångsättning.

Rör det större områden eller sträckor är vi tacksamma för om du kan föranmäla kommande utsättningar för att korta ned tider. Klicka här.

Tider för ledningsanvisning

Kabelvisningen är kostnadsfri helgfria vardagar klockan 7.30-16.00. Övrig tid tas en avgift ut.

Gäller det en akut visning - vid till exempel olycka, vattenläcka, översvämning eller liknande - kan du nå Geomatikk dygnet runt årets alla dagar på 026-123 500. För akuta visningar tas en avgift ut.

Att tänka på

 • Läs vår grävinstruktion
  • Flyttning av kabel får endast utföras av vår personal eller efter våra anvisningar. 
  • En kabelvisning är giltig i en månad. Det gäller oavsett om visningen är i form av en översänd karta eller utsatt på plats.
  • Tänk på att du får betala ersättning om du skadar en kabel utan att vi medverkat med kartunderlag eller visning.
 • Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk ska utföras med största försiktighet.

 • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter Karlstads El- och Stadsnäts anvisningar. 

Vid konstaterad eller misstänkt kabelskada

 • Om personskada uppstått - larma 112.

 • Kontakta oss genast på 054-540 74 00.

 • Stanna kvar och bevaka så att ingen går nära kabeln.

OBS! En skadad kabel kan vara livsfarlig, rör den inte och gå inte nära!  Även telekablar kan orsaka personskada.