Vanliga frågor vid flytt

Vad händer om jag inte anmäler min inflytt i tid?

Om du inte anmäler din inflytt i tid finns det en risk för att anläggningen du flyttar in på är frånkopplad, alltså att elen är avstängd. Det kan ta upp till tre dagar att få på strömmen. Om du vill att strömmen ska kopplas på igen samma dag du ringer kostar det dig 1000 kronor.

Vad händer om jag inte anmäler min utflytt i tid?

Om du inte anmäler din utflytt i tid står du som betalningsansvarig för anläggningen fram tills flytten har registrerats.

Till vem ska jag anmäla att jag flyttar?

Flyttar du ifrån en anläggning måste det anmälas till ditt elnätsbolag. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Om Karlstads El- och Stadsnät äger elnätet ska du anmäla din flytt till oss. Om det är något annat bolag som äger elnätet måste flytten anmälas till dem. Vem som äger elnätet kan du se på din elnätsfaktura. 

Kostar det något att anmäla flytt?

Hos oss kostar det inget att göra en flyttanmälan, men hos andra nätägare kan det förekomma avgifter.

Hur gör jag vid skilsmässa?

Vid separation, när en bor kvar, behöver du kontakta elnätsbolaget och elhandelsbolaget. Avtalen är personliga och ska stå på betalningsansvarig, det vill säga den som bor kvar.

Hur gör jag vid dödsfall?

När du anmält ett dödsfall upphör avtalen som den avlidne hade. Efterlevande som bor kvar måste teckna nya avtal med både elhandelsbolaget och elnätbolaget.

Kan jag ta med mig mitt avtal vid flytt?

Ditt elnätsavtal är kopplat till anläggningen och det kan du inte ta med dig. 

Måste jag teckna elhandelsavtal när jag flyttar?

Om du väljer att inte teckna ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag betalar du ett så kallat anvisat pris. Anvisat pris är inte bundet i tiden och kan därför förändras. Om du väljer att teckna ett elhandelsavtal blir priset oftast förmånligare.

Kan jag göra min flyttanmälan bakåt i tiden?

Nej det kan du inte. Om du har glömt att anmäla din utflytt ska du anmäla den så fort som möjligt, flytten registreras från det datum du kontaktar oss.  

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi då?

Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.

Varför gör Karlstads El- och stadsnät en kreditbedöming?

Vi utför en rutinmässig kreditupplysning på våra nya kunder. Du har som elnätskund grundläggande rätt att få ett elnätsavtal, men utifrån vår kreditbedömning kan vi begära en säkerhet innan vi ingår avtal med dig.