Flytta in eller ut?

Ska du flytta? Ta reda på vad som gäller innan flytten för att slippa problem och för att göra flytten så smidig som möjligt.

Flytta in

För att du ska registreras som kund hos oss och få din el är det viktigt att du anmäler dig som inflyttande kund hos oss. Det gör du enklast genom att besöka Mina sidor och följa stegen i filmen nedan.

För att kunna registrera din inflytt behöver vi följande information: 

  • Ditt namn, personnummer och adress.
  • Namn på personen som bott på adressen innan dig.
  • Om du flyttar in på en anläggning som du vet är frånkopplad (det vill säga att strömmen är avslagen) behöver vi ha din anmälan i god tid innan du flyttar in.
  • Kom ihåg att välja och avtala med det företag som du vill köpa din el från.

Om vi inte får in uppgifter från dig som är nyinflyttad finns risken att vi stänger av strömmen hemma hos dig. Har vi inte några uppgifter om vem som bor på adressen förutsätter vi att anläggningen står tom. En montör från oss kommer då att åka ut och stänga av elen. Detta kallas "avstängning på grund av bristande abonnemang".

Har du flyttat in och glömt att meddela oss detta och elen blivit avstängd, kommer vi självklart och slår på strömmen igen. Om du anmäler efter klockan 16.00 kopplar vi in nästkommande vardag eller samma dag till en kostnad på 1000 kronor.

Flytta ut

För att kunna registrera din utflytt ut behöver vi följande information:

  • Ditt namn, personnummer och adress.
  • Datum för utflytt och ny adress.
  • Hyresvärdens namn och telefonnummer (om du bor i hyreslägenhet).

Avläsning av elmätare

Tänk på att när du flyttar måste elmätaren läsas av för att vi ska kunna avsluta ditt abonnemang och för att den nya kunden som övertar ditt abonnemang ska få rätt mätarställning. Samma gäller när du byter elhandelsföretag. Då måste elmätaren också läsas av för att det gamla och nya elhandelsföretag ska få rätt uppgifter och för att du ska få rätt faktura enligt ditt nya avtal.