Avläsning av elmätare

Vi samlar in alla mätvärden med hjälp av elmätare som kommunicerar via radiosignal med vårt insamlingssystem. Via det systemet kan vi också hålla koll på att alla mätare fungerar som de ska.

Vi ansvarar för att samla in och se till att mätvärdena av din elanvändning är korrekta inom vårt nätområde. Alla våra kunder har en fjärravläst mätare som automatiskt rapporterar deras elanvändning till oss. Det innebär att du som kund får en faktura baserad på verklig användning istället för beräknad. Du kan lätt se hur mycket el du har använt och får på så sätt bättre kontroll på din elanvändning. 

För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen.

Här kan du läsa om vad som gäller vid flytt.