Allmänna avtalsvillkor för dig som nätkund

2015 infördes nya avtalsvillkor som har tagits fram för att stärka dina rättigheter som konsument.

Villkoren är framtagna i överenskommelse mellan Konsumentverket och vår branschorganisation Energiföretagen. Syftet är att stärka privatkundernas ställning. 

Kontakta vår kundservice vid frågor. Du når oss på 054-540 74 00.

Allmänna avtalsvillkor - Privatperson

Allmänna avtalsvillkor - Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor - Högspänning