Allmänna avtalsvillkor för dig som nätkund

I maj 2015 infördes nya avtalsvillkor som har tagits fram för att stärka dina rättigheter som konsument.

Villkoren är framtagna i överenskommelse mellan Konsumentverket och vår branschorganisation Svensk Energi. Syftet är att stärka privatkundernas ställning. 

Kontakta vår kundservice vid frågor. Du når oss på 054-540 74 00.

Allmänna avtalsvillkor - Privatperson (Giltiga från och med 1 juli 2015)

Allmänna avtalsvillkor - Näringsidkare (Giltiga från och med 1 juli 2015)

Allmänna avtalsvillkor - Högspänning (Giltiga från och med 1 juli 2015)