Nyanslutningsavgifter

Våra priser är uppbyggda utifrån olika säkringsstorlekar, samt med en standardlängd på kabeln och det gäller tjälfri mark. Se tabellen för närmare beskrivning.

 

Mätarsäkring

 

Exklusive moms (kr)

 

Inklusive moms (kr)

 

Längd (m)

 

Anmärkning

16-25

35 600

44 500

200

0-200 m fågelvägen

16-25

35 600

44 500

600

200-600 m fågelvägen + 305 kr/m (exkl. moms)

16-25

157 600

197 000

1 200

600-1 200 m fågelvägen + 727 kr/m (exkl. moms)

16-25

593 800

742 250

1 800

1 200-1 800 m fågelvägen + 421 kr/m (exkl. moms)

 

Pris för nyanslutningar med mätarsäkringsstorlek överstigande 25A ges via offert.

Tillkommande meteravgifter 16-25A

  • Anslutningsavgiften upp till 200 meter är densamma för alla kunder inom detta intervall.
  • Anslutningsavgiften inom 200-600 meter utgår från avgiften inom 0-200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 200 meter.
  • Anslutningsavgiften inom 600-1 200 meter utgår ifrån anslutningsavgiften för 600 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 600 meter.
  • Anslutningsavgiften inom 1 200-1 800 meter utgår från anslutningsavgiften för 1 200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 1 200 meter.

Exempel

Exempel 1 - Du bygger ett hus med säkringsstorlek 16-25 A och som finns 400 meter från närmsta anslutningspunkt. Då ska du titta på rad två i tabellen ovan. Anslutningsavgiften kostar 35 600 kronor exklusive moms, i den "ingår" 200 meter och för resterande 200 meter betalar du 305 kr/m.

Exempel 2 - Du bygger ett hus med säkringsstorlek 16-25 A och som finns 800 meter från närmsta anslutningspunkt. Då ska du titta på rad tre i tabellen ovan. Anslutningsavgiften kostar 157 600 kronor exklusive moms, i den "ingår" 600 meter och för resterande 200 meter betalar du 727 kr/m.

Våra anslutningsavgifter baseras på Energimarknadsinspektionens rekommendationer.