Nyanslutningsavgifter

Våra priser är uppbyggda utifrån olika säkringsstorlekar, samt med en standardlängd på kabeln och det gäller tjälfri mark. Se tabellen för närmare beskrivning.

 

Mätarsäkring

 

Exklusive moms (kr)

 

Inklusive moms (kr)

 

Längd (m)

 

Anmärkning

16-25

29 000

36 250

200

0-200 m fågelvägen

16-25

29 000

36 250

600

200-600 m fågelvägen + 248 kr/m (exkl. moms)

16-25

128 800

161 000

1 200

600-1 200 m fågelvägen + 534 kr/m (exkl. moms)

16-25

448 700

560 875

1 800

1 200-1 800 m fågelvägen + 325 kr/m (exkl. moms)

 

Pris för nyanslutningar med mätarsäkringsstorlek överstigande 25A ges via offert.

Tillkommande meteravgifter 16-25A

  • Anslutningsavgiften upp till 200 meter är densamma för alla kunder inom detta intervall.
  • Anslutningsavgiften inom 200-600 meter utgår från avgiften inom 0-200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 200 meter.
  • Anslutningsavgiften inom 600-1 200 meter utgår ifrån anslutningsavgiften för 600 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 600 meter.
  • Anslutningsavgiften inom 1 200-1 800 meter utgår från anslutningsavgiften för 1 200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 1 200 meter.

Exempel

Exempel 1 - Du bygger ett hus med säkringsstorlek 16-25 A och som finns 400 meter från närmsta anslutningspunkt. Då ska du titta på rad två i tabellen ovan. Anslutningsavgiften kostar 29 000 kronor exklusive moms, i den "ingår" 200 meter och för resterande 200 meter betalar du 248 kr/m.

Exempel 2 - Du bygger ett hus med säkringsstorlek 16-25 A och som finns 800 meter från närmsta anslutningspunkt. Då ska du titta på rad tre i tabellen ovan. Anslutningsavgiften kostar 128 800 kronor exklusive moms, i den "ingår" 600 meter och för resterande 200 meter betalar du 534 kr/m.

 

Våra anslutningsavgifter baseras på Energimarknadsinspektionens rekommendationer.