För dig som elinstallatör

Som elinstallatör är du kundens ombud under ett arbete. Här har vi samlat tips och råd till som elinstallatör.

Att hålla koll på för dig som elinstallatör:

 • Du kan läsa om våra leveranstider för nyanslutningar här! 

 • Du som elinstallatör är ansvarig för att rörläggningen inom kundens tomtmark är utfört på ett korrekt sätt samt att skarvgrop och draggdrop finns vid tomtgräns och husliv.
  Se svensk standard för vidare instruktion.

 • Glöm inte att skicka med situationsplan och andra specifikationer i din föranmälan. Föranmälan görs i installatörswebben. 

 • Anmäl byggström senast 14 dagar före inkoppling. Byggskåpet ska placeras max fem meter från vår anslutningspunkt (t.ex. kabelskåp eller nätstation). Tänk på att byggskåpet ska vara i gott skick och komplett med tillhörande kabel samt plats för mätare.

 • Vill du göra en snabb inkoppling, alltså en inkoppling gjord inom 14 arbetsdagar? Då debiterar vi en extra avgift för det. 

 • Var noggrann med inkopplingsdatumet i färdiganmälan. Vid försening vill vi att ni kontaktar oss för att undvika bomkörning. När beställt arbete inte kan genomföras på angivet datum debiteras ni 2000 kr för bomkörning. 

 • Kontakta oss om du bryter strömmen till en elmätare. Vi behöver bli informerade om det då det påverkar insamling av mätvärden. 

 • Ska du uppge ändring eller genomföra nymontage på flera lägenheter? Då behöver du lämna fullständiga uppgifter om mätplatsen, så som mätarplastnummer och lägenhetsnummer, du behöver även försäkra dig om att mätaren avser rätt lägenhet.

 • Om din kund är intresserad av att ansluta sig till stadsnätet kan du hänvisa dom till att kontaka oss eller att skicka en beställning här. Det underlättar arbetet om det samordnas med elanslutningen. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på elanslutningar@karlstad.se