För- och färdiganmälan via installatörswebben

Behöver du för- eller färdiganmäla en elanläggning till oss på Karlstads El- och Stadsnät? Då ska du göra det i installatörswebben, Contractor Webmap.

Vi lämnar elsmart och använder installatörswebben

Från och med november 2020 kommer vi inte längre att använda Elsmart. Istället har vi valt att byta webbverktyg till installatörswebben, Contractor Webmap. Inför bytet kommer vi att hålla ett utbildningstillfälle där vi går igenom vår nya installatörswebb, anmäl dig till utbildningen här

Kontakta oss om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp med installatörswebben kan du kontakta oss på elanslutningar@karlstad.se