För- och färdiganmälan via Elsmart

Behöver du för- eller färdiganmäla en elanläggning till oss på Karlstads El- och Stadsnät? Då ska du använda webbverktyget Elsmart.

Med Elsmart kan både du som installatör och vi som nätägare följa ärenden som har kommit in till oss. Med Elsmart säkerställs även att du får med alla uppgifter som vi behöver för att kunna hantera ditt ärende utan fördröjning.

Registrera ditt företag

Allt du behöver göra för att komma igång är att registrera ditt företag och din användare. Klicka på länken under relaterad information och följ instruktionerna. 

Kontakta oss om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp med Elsmart kan du kontakta oss på 054-540 74 00. Du är även välkommen att boka tid hos oss, så visar vi hur du registrerar dig och hur verktyget fungerar.

Nya rutiner med Elsmart

När vi införde Elsmart 2012 infördes även nya rutiner på Karlstads El- och Stadsnät:

  • För anmälningar som kommer in på papper tar vi ut en administrativ kostnad på 1000 kronor.
  • Ofullständigt ifyllda för- och färdiganmälningar kommer inte att hanteras utan returneras via Elsmart till berörd installatör.
  • Vi tar ut en avgift för färdiganmälningar där datum inte stämmer, om det medför att vår personal inte kan spänningsätta servisen när de åker ut på plats. Avgiften är 1000 kronor, exklusive moms.
  • Efter att färdiganmälan har inkommit har vi fem arbetsdagar för att spänningssätta servisen. Detta gäller även byggkrafter.