Anslutningstider

Nedan finner du ungefärliga anslutningstider i elnätet.

Anslutningstiderna framgår av den offert du får av oss. Är din förfrågan komplett gäller riktlinjer nedan för nyanslutningar.

Offert på anslutning skickas till kund normalt inom tre veckor. Från det att vi har mottagit föranmälan

Efter signerad och inskickat offertsvar ansluter vi normalt inom:

  • 2 månader för mindre anslutningar, där anslutning på tomtmark kan ske från befintligt lågspänningsnät i mark
  • 5 månader för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark
  • 8 månader för större anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark samt nybyggnation av transformatorstation

Övriga anslutningsärenden ska föranmälas till oss 14 dagar innan önskat tillkopplingsdatum:

Tillfällig anslutning (byggkraft)tillkommande abonnemang, mätarbyte, mätaruppsättning, produktionsanläggning, bortkoppling.

Tillfällig anslutning

Byggskåpet ska placeras max fem meter från vår anslutningspunkt (till exempel kabelskåp eller nätstation). Tänk på att byggskåpet ska vara i gott skick och komplett med tillhörande kabel inkopplad i byggskåpet samt plats för mätare.

”Snabb inkoppling” av tillfällig anslutning

Vid tidigare önskat inkopplingsdatum (akuta ärenden) än 14 dagar så sker det i mån av tid samt med en extra avgift.

Vi vill också be er tänka på att:

  • Försök vara noggranna med önskat tillkopplingsdatum då vi planerar in vårt arbete efter det. Dock är det viktigt att ni följer de ledtider vi har informerat om i ovanstående text.
  • Vid ansökan om att installera produktionsanläggning så ska anmälan skickas in innan installationen påbörjas. Detta för att vi behöver göra beräkningar i nätet innan vi ger ett installationsmedgivande.