Anslutningstider

Nedan finner du ungefärliga anslutningstider i elnätet.

Anslutningstiderna framgår av den offert du får av oss. Är din förfrågan komplett gäller riktlinjer nedan för nyanslutningar.

Offert på anslutning skickas till kund normalt inom tre veckor. Från det att vi har mottagit föranmälan

Efter signerad och inskickat offertsvar ansluter vi normalt inom:

  • 2 månader för mindre anslutningar, där anslutning på tomtmark kan ske från befintligt lågspänningsnät i mark
  • 5 månader för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark
  • 8 månader för större anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark samt nybyggnation av transformatorstation

Övriga anslutningsärenden ska anmälas till oss 14 dagar innan önskat tillkopplingsdatum. Det gäller tillfällig anslutning (byggkraft) till kommande abonnemang, mätarbyte, mätaruppsättning, produktionsanläggning, bortkoppling.

Här kan du läsa mer om tillfällig anslutning. 

Och här kan du beställa tillfällig anslutning.