Beställ en tillfällig anslutning

Här kan du beställa en tillfällig anslutning till någon av våra anslutningspunkter på eller i närheten av Stora Torget. Våra övriga anslutningspunkter på Norra Fältet och Sandgrund beställs via en elinstallatör som sedan hjälper dig vidare med kontakten med oss.

Observera att en tillfällig anslutning bör beställas minst tre dagar innan önskat anslutningsdatum.