Tillfällig anslutning

Behöver du el till ett tillfälligt och kortvarigt arrangemang har vi ett antal platser i centrala Karlstad där el kan tas ut på ett enkelt sätt. Denna variant av anslutning kallas elkassett, vilket bokas via kundservice.

På följande platser går det att ansluta med elkassett:

 • 1: Residenstorget
 • 2: Kungsgatan 18 vid Folksam
 • 3: Stora Torget mot Kungsgatan
 • 4: Stora Torget mot Tingvallagatan, schackbrädan
 • 5: Stora Torget, Torgvaktsstugan
 • 6: Tingvallagatan 17, Handelsbanken
 • 8: Västra Torggatan 8, Soltorget

Bilden föreställer en karta över Karlstad centrum innehållande numrerade punkter som visar var det går att ansluta med elkassett.


Ange följande uppgifter vid beställning:

 •  Vilken typ av arrangemang som behöver tillfällig el.
 •  Hur stor effekt som krävs (typ av uttag som behövs).
 •  Fakturaadress samt organisations- eller personnummer.
 •  När anläggningen ska användas.
 •  Datum och klockslag. 

Här kan du se en prislista för olika typer av elnätsarbeten.