Tillfällig anslutning

Behöver du el till ett tillfälligt och kortvarigt arrangemang har vi ett antal platser i centrala Karlstad där el kan tas ut på ett enkelt sätt. Denna variant av anslutning kallas elkassett, vilket bokas via kundservice.

På följande platser går det att ansluta med elkassett:

 • 1: Residenstorget
 • 2: Kungsgatan 18 vid Folksam
 • 3: Stora Torget mot Kungsgatan
 • 4: Stora Torget mot Tingvallagatan, schackbrädan
 • 5: Stora Torget, Torgvaktsstugan
 • 6: Tingvallagatan 17, Handelsbanken
 • 8: Västra Torggatan 8, Soltorget

Bilden föreställer en karta över Karlstad centrum innehållande numrerade punkter som visar var det går att ansluta med elkassett.

Hur mycket kostar det?

Priset för elkassett består av en inkopplingsavgift på 875 kronor, samt en dygnsavgift på 100 kronor/dag (båda inkl. moms). Vid anmälan inkommen mindre än tre arbetsdagar före inkopplingstillfället blir inkopplingavgiften 1000 kronor. Eventuell övertidsersättning kan tillkomma.


Ange följande uppgifter vid beställning:

 •  Vilken typ av arrangemang som behöver tillfällig el.
 •  Hur stor effekt som krävs (typ av uttag som behövs).
 •  Fakturaadress samt organisations- eller personnummer.
 •  När anläggningen ska användas.
 •  Datum och klockslag.