Tillfällig anslutning

Behöver du el till ett tillfälligt och kortvarigt arrangemang har vi ett antal platser i centrala Karlstad där el kan tas ut på ett enkelt sätt. Denna variant av anslutning kallas elkassett, vilket bokas via kundservice.

På följande platser går det att ansluta med elkassett:

 • Residenstorget (1)
 • Kungsgatan 18 vid Folksam (2)
 • Stora Torget mot Kungsgatan (3)
 • Stora Torget mot Tingvallagatan, schackbrädan (4)
 • Stora Torget, Torgvaktsstugan (5)
 • Tingvallagatan 17, Handelsbanken (6)
 • Västra Torggatan 8, Soltorget (8)

Hur mycket kostar det?

Priset för elkassett består av en inkopplingsavgift på 875 kronor, samt en dygnsavgift på 100 kronor/dag (båda inkl. moms). Vid anmälan inkommen mindre än tre arbetsdagar före inkopplingstillfället blir inkopplingavgiften 1000 kronor. Eventuell övertidsersättning kan tillkomma.


Ange följande uppgifter vid beställning:

 •  Vilken typ av arrangemang som behöver tillfällig el.
 •  Hur stor effekt som krävs (typ av uttag som behövs).
 •  Fakturaadress samt organisations- eller personnummer.
 •  När anläggningen ska användas.
 •  Datum och klockslag.