Nyanslutning - för dig som kund

Här har vi samlat information till dig som bor i vårt nätområde och ska ha en elanslutning.

1. kontakta en behörig elinstallatör

Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Börja med att ta kontakt med en sådan. Installatören är ditt ombud som hjälper dig under arbetets gång och som har den mesta kontakten med oss. Tips! På elsakerhetsverket.se kan du kontrollera så att din elinstallatör har behörighet!

2. FÖRANMÄLAN

Elinstallatören ansvarar för att skicka in en föranmälan på anslutningen till oss med en situationsplan och en geografisk karta över fastigheten. Vi behöver ha anmälan i god tid innan du vill ha elanslutningen till din fastighet. Se anslutningstider.

3. OFFERT, BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

När vi tagit emot föranmälan skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Med den får du också en beställningsblankett som du ska skriva på och skicka tillbaka. När vi har fått din beställning skickar vi en bekräftelse med leveranstid och kontaktperson hos oss. Nu startar vårt arbete med att dra fram el till tomtgräsen och elinstallatören kan börja förbereda sitt arbete. Anslutningsavgiften baseras på avståndet mellan vår närmaste nätstation och din fastighet samt storleken på din huvudsäkring. 

4. BYGGSTRÖM

Du kommer att behöva en tillfällig elanslutning under byggtiden. Anmälan görs till oss av elinstallatören senast 14 dagar innan du vill ha byggströmmen inkopplad.

5. FÄRDIGANMÄLAN

När allt är klart och det är dags att koppla på elen ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan till oss. Då monterar vi elmätaren och kopplar in din anslutning.

6. TECKNA AVTAL MED ELHANDLARE

När din fastighet är ansluten till vårt elnät behöver du även ett avtal med en elhandlare. Du kan och bör göra ett aktivt val! Om du inte gör det så anvisar vi dig till Karlstads Energi som är det elhandelsföretag som vi samarbetar med. På elpriskollen.se kan du jämföra elhandlare.

VEM GÖR VAD?

Fastighetsägaren 

Ansvarar för att kontakta behörig elinstallatör, för grävningen på din tomt och för att återställa marken efteråt. Du ansvarar också för att det läggs ner kabelskyddsrör i schaktet samt installation av mätarskåp. Vi tillhandahåller rören och din installatör ansvarar för att rörförläggningen görs på rätt sätt. Tänk på att samordna dragning av andra ledningar samtidigt som elanslutningen. 

Elinstallatören

Elinstallatören skickar för- och färdiganmälan till oss, sköter all installation i huset och är också den som kopplar in och slår på elen från mätarskåpet.

Karlstads El- och Stadsnät 

Vi drar fram elnätet till din tomtgräns, drar elledningen i kabelskyddsrören, ansluter den till mätarskåpet, monterar elmätaren och kopplar på elen till den. När abonnemanget är igång börjar vi debitera en elnätsavgift, fakturan för detta kommer från vårt systerbolag Karlstads Energi. 

Vi bygger även ut stadsnätet! Är du intresserad av en fiberanslutning? Fyll i vårt beställningsformulär!