Anslutning till elnätet

Har du en fastighet som ska anslutas till elnätet? Då behöver vi få in en nätanmälan från en behörig installatör. Det gäller även för tillfällig ström.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast sex veckor innan önskad anslutning och det är viktigt att den innehåller fullständiga personuppgifter samt fastighetsbeteckning. Installatören ska även skicka med en situationsplan och geografisk karta som visar var fastigheten som ska anslutas finns. Om anslutningen kräver om- eller tillbyggnation kan arbetet ta längre tid.

Kostnad

För varje nyanslutning betalar du en anslutningsavgift. Kostnaden beror på vilka förändringar och vilket arbete som ska göras, samt på säkringens storlek och vilket effektbehov (kW) man har. Läs mer om anslutningsavgifter här. 

Steg för steg, anmälan:

  1. Kontakta en behörig elinstallatör.
  2. Skicka en föranmälan till oss (senast sex veckor innan önskad anslutning). 
  3. Vi ger okej till installationen. 
  4. Du ansvarar för elarbetet på din tomt.
  5. Skicka en färdiganmälan till oss.

Läs mer om hur du går tillväga för att ansluta dig under relaterad information, uppe till höger på sidan. 

Byggström

Behöver du tillfällig el, så kallad byggström, ska du kontakta en elinstallatör som skickar in en nätanmälan för byggskåpet minst tre arbetsdagar innan anslutningen ska göras. Det är viktigt att fastighetsbeteckning och kunduppgifter finns med på nätanmälan. Byggströmmen kommer att levereras till en av oss anvisad plats i vårt befintliga nät. Om du vill ha byggström på en annan plats och/eller före de tre dagarna, tillkommer extra avgifter.

Steg för steg, byggström:

  1. Kontakta en elinstallatör och förklara ditt ärende.
  2. Elinstallatören skickar in en nätanmälan till oss.
  3. Vi sätter oss in i ärendet och skickar ett installationsmedgivande till installatören.
  4. När arbetet ute på plats är klart skickar installatören åter in en nätanmälan till oss.
  5. När allt ovan är klart kan vi koppla in anläggningen.