Allmänna villkor

Här hittar du allmänna villkor för en villaanslutning till stadsnätet.

Villkoren gäller för dig som fyllt i och skickat in blanketten "Beställning av fiberanslutning till bostadsfastighet", och gäller enbart villor eller fastigheter med upp till sex bostäder. Du hittar villkoren som PDF till höger på sidan under "Relaterad information".

Kontakta oss om du vill bli ansluten till stadsnätet.