Kostnader för stadsnätsarbeten

Nedan hittar du en prislista över arbeten som rör stadsnätet.

Samtliga priser anges inklusive moms.

Typ av arbete eller produkt Pris Kommentar
Tillfällig nedtagning av mediabox. 1 750 kr Till exempel vid tapetsering. Nedmontering och montering ingår.
Flytt av mediabox

Från

1 750 kr

Om du vill flytta din mediabox till något annat ställe i huset. Priset beror på om befintlig fiberkabel räcker eller om ny behövs.
Mediabox. 1 000 kr Installation ingår inte. 
Mediabox med bottenplatta och kabel tv-modul. 1 500 kr Kabel tv-modul behövs om du vill kunna beställa kabel tv-tjänster (möjligt i villor och i flerbostadshus där det är beställt av fastighetsägaren). Bottenplattan möjliggör montering i vägg. Installation ingår inte.
Reparation

Från

1 750 kr

Om fiberkabeln inne i fastigheten skadats eller om mediaboxen måste bytas. Priset beror på skadan, t.ex. om en helt ny fiberkabel måste dras från närmsta station. Mediabox ingår inte.

Avgrävd kabel på egen tomt

Från

3 500 kr

Vid avgrävning eller skada på fiberkabeln på egen mark, t.ex. så att ny kanalisation behöver dras och eventuellt ny fiber behöver anslutas.

Kabelvisning Kostnadsfritt  

 

Övriga timpriser

Samtliga priser anges inklusive moms.

Ordinarie arbetstid 875 kr/utryckning Kl. 07.00-16.00
Ej ordinarie arbetstid 1 000 kr/utryckning Kl. 16.00-18.00
Kvalificerad övertid 1 400 kr/utryckning Efter kl. 18.00 samt helgdagar