Kostnader för stadsnätsarbeten

Nedan hittar du en prislista över arbeten som rör stadsnätet.

Typ av arbete Pris (inkl. moms) Kommentar
Avgrävd optokabel utan begärd kabelvisning 3 500 kr  
Kabelvisning stadsnät Kostnadsfritt  
Flytt av mediabox 1 400 kr (fast pris) Självkostnadspris

 

Övriga timpriser

Samtliga priser anges inklusive moms.

Ordinarie arbetstid 875 kr/utryckning Kl. 07.00-16.00
Ej ordinarie arbetstid 1 000 kr/utryckning Kl. 16.00-18.00
Kvalificerad övertid 1 400 kr/utryckning Efter kl. 18.00 samt helgdagar