2018-03-08

Karlstads El- och Stadsnät driftsätter ny teknik

Karlstads El- och Stadsnät har driftsatt ny teknik – luftburen fiber. En teknik som både är tillgänglig och driftsäker. I snart ett år har Karlstads El- och Stadsnät drivit ett pilotprojekt i samarbete med VA-avdelningen, Vixor samt Karlstad kommuns IT-avdelning med stöd av Tele2 och förra veckan kom de i mål.

VA-avdelningen har ett behov av att vara uppkopplad mot enheter i sitt vatten- och avloppsnät för att samla in mätdata, larm och styra enheter inom vatten och avloppsanläggningar i Karlstad. Behovet av att ständigt vara uppkopplad har ökat och därmed även kraven på redundanta kommunikationskanaler vid ett eventuellt avbrott.

För att möta VA-avdelningens behov har Karlstads El- och Stadsnät med hjälp av Vixor installerat en ny teknik där trafiken både går över fiber och radiolänk. Det innebär att vid ett eventuellt avbrott mellan huvudnoderna (Sörmon, Sjöstad och IT-avdelningen) går all trafik automatiskt över till radionätet på den sträcka som tappar kommunikationen via fiber.

- Det känns jättespännande att vi har börjat använda den här tekniken, säger Henrik Holm, verksamhetsutvecklare på Karlstads El- och Stadsnät. Det är roligt att kunna hjälpa VA-avdelningen med deras behov, med hjälp av Vixor, IT-avdelningen och Tele2 så har vi kunnat ro projektet i hamn.

Henrik Holm ser fler möjliga användningsområden i framtiden.

- Tekniken möjliggör mycket för oss och jag ser fram emot att se i vilket projekt vi kan använda den härnäst, säger Henrik.

Kronoparken