Priser och tariffer

Från och med 1 januari 2017 gäller följande elnätsavgifter för kunder hos Karlstads El- och Stadsnät. Mer information hittar du även under de olika rubrikerna till höger på sidan.

Samtliga priser nedan anges inklusive moms, bortsett från priserna för NLE och NHE som anges exklusive moms.

Överföringsavgiften kallas ibland för rörlig avgift och anges i öre/kWh.

Mätarsäkring 

Fast avgift

Överförings-avgift 

Effektavgift*

Högbelast-ningsavgift** 

Lägenhet 

1 175 kr/år

41,63 öre/kWh

   

16-63A
(NLED)

1 300 kr/år

7 öre/kWh

 24,17 kr/kW, mån 57,75 kr/kW, mån

63A >
(NLE)

4 670 kr/år (exkl. moms) 

5,6 öre/kWh (exkl. moms)

19,33 kr/kW, mån
(exkl. moms)

46,20 kr/kW, mån
(exkl. moms)

Högspännings-
kund
(NHE) 

30 420 kr/år (exkl. moms)

3,5 öre/kWh (exkl. moms)

10,17 kr/kW, mån
(exkl. moms)

37,20 kr/kW, mån
(exkl. moms)

 

*Effektavgiften beräknas månadsvis, debiteras hela året och är en avgift för den högst utagna effekten varje månad. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst effekt. Läs mer under Effektavgift.

**Höglastavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften men tas enbart ut måndag-fredag kl 06.00-18.00 under månaderna januari, februari, mars samt november och december. Vi debiterar alltså för den timmen i månaden med högst effekt under angivna månader och tider. Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

För dig som har effektavgift

Titta gärna på filmen som förklarar mer om avgiften och läs mer under Effektavgift